Naše služby

Prinášame zeleň vášmu domovu.

Tím špecializovaných ľudí, ktorí navzájom kooperujú, aby dokázali zhmotniť vaše sny.

Projekcie záhrad

Prvým krokom je projekt záhrady. Kreatívna práca tejto oblasti sa u nás odzrkadľuje v širokom portfóliu našich spokojných zákazníkov. Návrhy záhrad vám ušijeme na mieru po stránke estetickej, funkčnej a samozrejme ekonomickej. Projekciu vykonáva náš špecializovaný partner záhradný architekt Ing. Tomáš Knotek. Zo zistenej obhliadky miesta vyhotovíme virtuálny návrh záhrady. Samozrejmosťou je aj 3D zobrazenie z rôznych uhlov pre lepšiu predstavivosť budúceho diela.

www.trendyhill.sk

Realizácie záhrad

Ďalšim krokom je realizácia schváleného projektu. Úspešné vykonávanie záhradných úprav závisí od dobrej organizácie práce, ktorou vynikáme. Nasadzujeme kvalifikovaných pracovníkov vo vhodnom počte síl tak, aby bolo dielo v čo najkratšom čase vyhotovené. Načasujeme a logisticky pipravíme prácu tak, aby bola kvalitná a efektívna. Preto sa nám darí plniť naše vopred dohodnuté termíny.

Údržba záhrad

Pravidelná údržba je dôležitá pre krásu a optimálny rozvoj záhrady. Sú tu zahrnuté činnosti, ako starostlivosť o trávniky, odburiňovanie a pravidelné rezy záhonov, strihanie živých plotov a dosadba nových rastlín. Samozrejmosťou je údržba a servis zavlažovacieho systému.

Arboristika

Moderná arboristika je mladý záhradnícky odbor, zameraný na odbornú starostlivosť o stromy, od ich výsadby a výchovy až po celoživotnú starostlivosť o ich zdravotný stav. Cieľom ošetrovania stromu je jeho príprava pre dlhodobé a bezpečné sploužitie so svojim okolím. V tomto ohľade vykonávame výsadby stromov, realizáciu odborných pestovateľských ošetrení. Vykonávame špeciálnu starostlivosť o vzrastlé stromy s použitím špeciálnej techniky a vysokoprofesionálnych spolupracovníkov. Zabezpečujeme aj výrub v sťažených podmienkach.
www.starostlivostostromy.eu